Teorilektioner

Teorilektioner 

Vi har totalt 6 teorilektioner som vi rekommenderar starkt att alla våra elever går.

Teorilektioner på distans (visa Zoom) 

Nyhet, från mars kommer vi att hålla våra teorilektioner på distans via Zoom på grund av nya Pandemi restriktioner.


Privat teorilektion (individuella lektioner)
- Behöver du lite motivation till provet eller kanske lite extra stöd på grund av läs och skrivsvårigheter… oavsett anledning så har vi ett upplägg som kan passa dig! 
Pris- 600/60min


Theory lessons in English 

- News, starting from 2021-January, we will also hold theory lessons in English.

- We have a total of 6 theory lessons that we strongly recommend that all our students attend.

- New, from March we will hold our theory lessons remotely via Zoom due to new Pandemic restrictions.

Private theory lesson (individual lessons)
Do you need some motivation for the test or maybe some extra support due to reading and writing difficulties... for whatever reason, we have an arrangement that can suit you! 

Price - 600/60min