Riskutbildning 1

Riskutbildning 1

 

Syfte

Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

 

Mål

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.


Riskutbildning för personbil

Du måste göra en riskutbildning innan du gör kunskaps- och körprovet för behörighet B. Utbildningen består av två delar:

  • Del 1 handlar om alkohol och droger, trötthet i trafiken och andra riskfyllda      beteenden.

  • Del 2 handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i den här delen.

Riskutbildningen gäller till den dag du tar ditt körkort eller i högst fem år. Tänk på att utbildningen för motorcykel inte gäller för personbil.

Den som håller utbildningen rapporterar in att du har gjort riskutbildningen.

Boka tid för riskutbildning del 1