Handledarutbildning

Introduktionsutbildning / Handledarutbildning. 

 

Syfte

Introduktionsutbildningen ska med Nollvisionen som grund ge blivande handledare och elevvägledning inför den privata övningskörningen. Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under som efter körkortsutbildningen.

 

Mål

Efter utbildningen ska blivande handledare och elev ha fått information om körkortsutbildningens mål och innehåll. De ska också ha fått information om regler för övningskörning, planering och strukturering av den privata mängdträningen, samt för trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer i sammanhanget.

 

 

Introduktionsutbildning för övningskörning med personbil

Ni som ska övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Utbildningen behöver vara giltig för att vi ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap.

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan vi kan behandla ansökan om att få vara handledare. Även eleven måste ha gått en sådan introduktionsutbildning.

Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever.

 

Introduktionsutbildningen gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Den elev som övningskör måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

Kom ihåg att man också måste ansöka om handledarskap efter utbildningen. Observera att du måste vara godkänd som handledare för varje enskild elev som du ska övningsköra med. Du måste därför göra en ansökan för varje elev, om du ska övningsköra med flera elever.

Ansök om handledarskap


Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om

  • körkortsutbildningens mål och innehåll
  • de regler som gäller för övningskörning
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • trafiksäkerhet och miljö.

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

När behöver man inte gå en introduktionsutbildning?

Handledaren och eleven behöver bara gå en introduktionsutbildning för att få övningsköra för personbil och lätt lastbil (B-behörighet).

Om övningskörningen gäller för något annat fordon, till exempel motorcykel eller lastbil, behöver ni inte gå en sådan utbildning. Det behöver ni inte heller om eleven redan har B-körkort och övningskörningen avser

  • utökad B-behörighet (B96) eller
  • hävande av villkor att köra automatväxlad bil (78.).

 

Relaterad information

Broschyr: Råd till handledaren 
 pdf 3798 kB

Frågor och svar om handledarskap och övningskörning