Riskutbildning 2

Riskutbildning 2

 

Från början var syftet med utbildning på halkbanor att lära sig häva sladd. Denna uppfattning lever tyvärr kvar än i dag trots att det är flera år sedan man insåg, att färdighetsträning inte minskar antalet trafikolyckor. Dagens utbildning är upplevelsebaserad och syftar till att undvika riskfyllda trafiksituationer, handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning vid olika väg- och väderförhållanden. Halkbana ingår i den här delen.


 Utbildningen är 4 timmar lång + pauser.